กิจกรรม

มาพรพาเพลิน กินลมชมบางปู

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2558 มาพร พาเพลิน ซึ่งรอบนีชื่อตอนว่า เที่ยวเมืองสมุทรฯ กินลมชมบางปู ครั้งนี้ได้ทั้งมากินเที่ยว พักผ่อนในบรรากาศที่ดี และ ยังได้ร่วมกันรักษาธรรมชาติด้วยการปลูกต้นกล้าเพื่อคืนพื้นที่ สีเขียวให้กับธรรมชาติอีกด้วย